Multicultural Night at JAMS (April 26)

Celebrate JAMS Diversity! Bring a dish to share or just come and enjoy some cultural flavors of JAMS. All students, families and friends of the community are welcome! Join us on April 26 at 6:00pm in the JAMS cafeteria.

Celebre la diversidad de JAMS!  Traiga un plato para compartir o simplemente venga y disfrute de algunos sabores culturales de JAMS. TODOS los estudiantes, familias y amigos de la comunidad son bienvenidos!

Dabaalda JAMS kala duwanaanta Keen saxan la wadaaga dhaqaakaga iyo cunta kliya la imaawo dhaqankaga ku raaxeyso qaar dhaqanka dhadhanka cuntoyiinka kala nucanu ah oo aya keynaya Qurska kala duduwiin of JAMS Ardaya Quska iyo Saxibada oo dhana iyo bulshada waya Imaana ku so dhosokaan